Sprzedawca - Kierownik do sklepu małopowierzchniowego FAWOR SPC - FAWOR SPC - Pieczywo, Ciasta, Lody

Przejdź do treści

Sprzedawca - Kierownik do sklepu małopowierzchniowego FAWOR SPC

”Fawor” Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Poznaniu
zatrudni pracownika w sklepie firmowym w Poznaniu na stanowisku :

KIEROWNIKA-SPRZEDAWCY

Poszukujemy kierownika sklepu mało powierzchniowego:
• z paroletnim doświadczeniem w handlu w branży spożywczej i na podobnym stanowisku
• dynamicznych i otwartych
• lubiących kontakt z ludźmi
• zaangażowanych w pracę

Obowiązki na stanowisku:
• 3/4 czasu to praca jako sprzedawca
• dbałość o prawidłowe pod względem asortymentowym i ilościowym zaopatrzenie sklepu, zapewnienie odpowiedniej rotacji towarów, prowadzenie sklepu w sposób zapewniający jego rentowność.
• zapewnienie właściwej organizacji i techniki sprzedaży w sklepie oraz reklamy, ekspozycji i promocji wyrobów Spółdzielni.
• sprawna, rzetelna, uprzejma i bezpośrednia obsługa klientów
Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę
• świadczenia socjalne (dofinansowanie wczasów i karnetów sportowych)
• możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego
• sklepy nieczynne w niedzielę

Oferty pisemne zawierające C.V. , prosimy składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych „Fawor” SPC, ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, lub na adres kadry@fawor.pl.
Kandydatów prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
Informacja
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fawor SPC w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 1, kontakt tel: 61 87 81 230 .
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Wróć do spisu treści